Les empreses que realitzen comandes grans de biaix de lamé de Byetsa poden tenir accés a descomptes o condicions especials. Es recomana que les empreses interessades es posin en contacte amb Byetsa per a discutir les opcions disponibles.