El biaix elàstic de Byetsa és especialment útil en peces que requereixen certa flexibilitat, com ara roba esportiva, vestits de bany, llenceria i roba de nen. També pot ser útil en projectes de decoració d’interiors on cal adaptabilitat a formes corbes.