Sí, els biaixos de cotó oferts per Byetsa són: Cotó 100% – Cotó Orgànic 100% – i 50% Cotó 50% Polièster.