Els productes acabats amb biaix elàstic de Byetsa s’han de rentar i assecar de manera que se’n preservi l’elasticitat. Això pot incloure rentar en un cicle delicat i evitar lús daltes temperatures en assecar o planxar.