En combinar cotó i polièster, aquest biaix ofereix la comoditat del cotó i la resistència al desgast del polièster. A més, aquesta barreja pot ser menys propensa a la contracció que el cotó pur, cosa que pot ajudar a mantenir la forma i l’ajust de les peces i productes acabats.