Descobreixi fins on arriba el compromís de Byetsa amb el medi ambient

Com minimitzar la petjada de carboni és un dels reptes més importants als quals s’enfronten les empreses avui en dia. Minimitzar l’impacte de la fabricació de qualsevol producte en el medi ambient, en algunes ocasions pot ser una tasca d’allò més complexa. Els consumidors cada dia valoren més la sostenibilitat i això els condiciona enormement a l’hora d’escollir quines empreses seran les seves proveïdores de béns o serveis.

com minimitzar la petjada de carboni

A Byetsa, en cap cas som aliens a aquest canvi de paradigma. De fet, elaborar el nostre catàleg de cintes de biaix tenint en compte com minimitzar la petjada de carboni és una cosa amb la qual fa anys que ens hi esforcem. A la nostra empresa no apostem per la sostenibilitat i la producció i el consum conscients com un reclam comercial, sinó que ho fem per convicció. De fet, ja fa molts anys que ho fem.

Com minimitzar la petjada de carboni? Amb els nostres biaixos “made in Barcelona”

L’enorme varietat i tipus de cintes al biaix que fabriquem a Byetsa es pot catalogar amb l’etiqueta “made in Barcelona”. Això es deu al fet que els nostres proveïdors es troben absolutament tots en un radi que va dels 5 als 100 quilòmetres de distància de la nostra planta de producció. Aquesta proximitat ens permet reduir la petjada de carboni, ja que es consumeix menys combustible que si les primeres matèries ens arribessin d’altres països.

Aquesta proximitat amb els nostres proveïdors s’emmarca en la filosofia GLOCAL, que significa: pensa en global i actua local (think global, act local).

Com minimitzar la petjada de carboni? Amb packaging sostenible

com minimitzar la petjada de carboni

No generar cap mena de residu en la fabricació, distribució i comercialització dels biaixos per al sector industrial i per a merceries és molt complicat. El packaging amb què es distribueixen els productes és la baula amb la qual podem jugar per reduir l’impacte mediambiental. De fet, s’ha posat molt de moda intentar reduir l’embalatge amb plàstics innecessaris o l’aposta per materials més sostenibles com per exemple el cartró.

Per a nosaltres, a Byetsa, no es tracta d’una cosa nova ni d’una tendència a la qual ens hem d’apuntar. Això és quelcom que ja portem al nostre ADN: vam ser pioners en apostar pel packaging de cartró en les nostres gammes de productes per a merceria fa més de quaranta anys.

Com minimitzar la petjada de carboni? Amb una correcta gestió de residus

Minimitzar la petjada de carboni en tot procés de fabricació o producció també implica gestionar els residus de manera correcta i sostenible. A Byetsa ho sabem bé i per això, la minva resultant del nostre procés de fabricació, l’enviem a reciclar perquè es pugui fer servir en la fabricació d’altres teixits. I no només això, sinó que comptem amb el certificat OECO-TEX i el certificat ECOEMBES que garanteixen la nostra òptima producció sostenible i la nostra correcta gestió de residus.

Què és el certificat OECO-TEX?

Aquest certificat garanteix i verifica que no s’utilitzen substàncies nocives en tèxtils ni en cap de les fases de producció d’un producte.

OECO-TEX garanteix que no es fa servir cap substància química de les que es recullen en el llistat de substàncies nocives per a la salut i el Reglament Europeu Sobre Substàncies Químiques. Els productes són sotmesos a diferents proves abans d’obtenir la certificació. 

Pels clients, que tots els productes de Byetsa comptin amb aquest certificat significa que no tenen cap efecte nociu per a la seva salut.

Què és el certificat ECOEMBES?

El certificat ECOEMBES garanteix l’eficiència del model de gestió de residus que es fa des de l’empresa, en aquest cas, des de Byetsa.

A Byetsa, cuidem del medi ambient i apostem per una producció sostenible

Si desitja comptar amb Byetsa com un dels seus proveïdors de confiança no ho dubti més i posi’s en contacte amb nosaltres. Truqui’ns al 93.874.40.98 o escrigui’ns a [email protected].